Pozyskiwanie dofinsnowania

Oferta pozyskiwania dofinansowania na realizację projektów

Oferta skierowana jest do organizacji pozarządowych:

  • stowarzyszeń,
  • fundacji,
  • kół gospodyń wiejskich,
  • ochotniczych straży pożarnych.

Pomagam w pozyskiwaniu środków, w realizacji projektów, rozliczaniu oraz zarządzaniu projektami.

Na co możesz liczyć współpracując ze mną:

  • profesjonalizm i indywidualne podejście;
  • dostosowanie potrzeb i pomysłów organizacji do możliwości pozyskania środków finansowych;
  • rzetelne i kompletne przygotowanie projektów / wniosków o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami;

Jak będzie wyglądała nasza współpraca:

Krok 1 – Rozpoznanie potrzeb klienta

Jest to jeden z najważniejszych etapów rozpoczynający naszą współpracę – omówimy co Ty i Twoja organizacja chcielibyście zrealizować, w jakim terminie i jaka wysokość środków byłaby potrzebna.

Krok 2 – Wybór odpowiedniego naboru/ instytucji przyznającej dofinansowanie

Wyszukam dla Ciebie najbardziej korzystne i dostępne źródła dofinansowania Twoich pomysłów. Omówimy zakres konkursów, w których można pozyskać wsparcie na realizację zadań. Zastanowimy się ponownie nad pomysłami i planami organizacji uwzględniając dostępne nabory. 

Krok 3 – Przygotowanie projektu i wymaganych załączników

W oparciu o przekazane przez Ciebie dokumenty, wizje i pomysły oraz uwzględniając regulamin konkursu i kryteria oceny ofert przygotuję komplet dokumentów umożliwiających ubieganie się o dofinansowanie. Etap ten jest niezwykle ważny w osiągnięciu sukcesu. Konieczne będą liczne konsultacje i ciągły, bieżący kontakt. Gwarantuję Ci pełną  dostępność i możliwość przedyskutowania wszystkich wątpliwości.

Krok 4 – Złożenie dokumentów aplikacyjnych

Krok 5 – Zarządzanie projektem, aż po jego zakończenie

Uzyskasz moje wsparcie w trakcie realizacji projektu oraz przy sporządzaniu sprawozdania z jego realizacji.

Cena przygotowania dokumentacji

Koszt przygotowania niezbędnych dokumentów umożliwiających ubieganie się o dofinansowanie uzależniony jest od programu, do którego zdecyduje się aplikować organizacja.

Cena za przygotowanie niezbędnych dokumentów zależy od zakresu prac i czasu poświęconego na sporządzenie całej dokumentacji, dlatego każde przygotowanie dokumentów wyceniane jest indywidualnie.

Cena związana z zarządzaniem projektem również zależy od ilości zleconych prac i ustalana jest indywidualnie

Zastanawiasz się? Skorzystaj z darmowej konsultacji!

Shopping Cart