Strategie rozwoju

Oferta opracowania kompleksowej strategii rozwoju gminy i /lub strategii rozwoju sołectwa / planu odnowy miejscowości

Oferta skierowana jest do gmin i sołectw, które zainteresowane są kompleksowym opracowaniem strategii rozwoju gminy i / lub sołectwa.

Specjalizuję się wraz z gronem współpracujących ze mną ekspertów w tworzeniu strategii i planów, które pomogą Twojej społeczności osiągnąć swoje cele rozwojowe i potencjał na najwyższym poziomie. Dzięki naszym doświadczeniom oraz wiedzy, pomożemy w zaplanowaniu przyszłości gminy /sołectwa, uwzględniając jej unikalne cechy i potrzeby.

Na co możesz liczyć podejmując współpracę:

  • doświadczenie zespołu ekspertów w opracowywaniu strategii rozwoju gminy, planów odnowy miejscowości i koncepcji inteligentnych wsi;
  • profesjonalizm i indywidualne podejście;
  • nawiązanie współpracy z lokalną społecznością bowiem kładziemy duży nacisk na partycypację mieszkańców w procesie tworzenia strategii. To gwarancja, że plan będzie realistyczny i akceptowalny dla wszystkich;
  • skupienie się na tworzeniu trwałych efektów, które przyczynią się do długoterminowego rozwoju gminy i sołectw.

Jak będzie wyglądała nasza współpraca:

Krok 1 -Analiza bieżącej sytuacji

Przeprowadzimy gruntowną analizę dotychczasowej sytuacji gminy/ sołectwa, identyfikując mocne strony, obszary do poprawy oraz potencjalne zagrożenia. To pozwoli nam zrozumieć kontekst i dostosować strategię do realnych potrzeb.

Krok 2 – Konsultacje społeczne / partycypacja społeczna

Jesteśmy przekonani, że społeczność jest ekspertem w dziedzinie swojej gminy czy wsi. Zorganizujemy spotkania i konsultacje, aby pozyskać opinie i pomysły mieszkańców. To kluczowy krok w tworzeniu strategii, która będzie odzwierciedlać ducha i pragnienia społeczności lokalnej.

Krok 3 – Określenie celów

Wspólnie ustalimy ambitne, ale realistyczne cele rozwojowe dla gminy /wsi. Niezależnie czy chodzi o poprawę infrastruktury, ochronę środowiska czy rozwijanie lokalnej kultury, nasza strategia będzie opierać się na Twoich priorytetach.

Krok 4 – Analiza zasobów

Zidentyfikujemy zasoby dostępne dla gminy / sołectwa, w tym finansowe, ludzkie, przyrodnicze i infrastrukturalne. To pozwoli na realistyczne zaplanowanie działań, które można podjąć w celu osiągnięcia założonych celów.

Krok 5 – Strategia działania

Opracujemy spójny plan działania, który uwzględni priorytety i harmonogram działań. Nasza strategia będzie elastyczna, aby reagować na zmieniające się warunki i potrzeby. Jednocześnie będziemy dbać o zrównoważony rozwój, uwzględniając ekonomiczne, społeczne i ekologiczne aspekty.

Krok 6 – Monitorowanie i ewaluacja

Nasza współpraca nie kończy się na opracowaniu strategii. Będziemy śledzić postępy, oceniać efekty i dostosowywać strategię / plan w miarę potrzeb, aby zapewnić osiągnięcie najlepszych rezultatów.

Cena przygotowania strategii rozwoju gminy / planu odnowy miejscowości

Koszt przygotowania niezbędnych dokumentów umożliwiających ubieganie się o dofinansowanie uzależniony jest od programu, do którego zdecyduje się aplikować organizacja.

Cena za przygotowanie strategii rozwoju gminy czy planu odnowy miejscowości zależy od zakresu prac i czasu poświęconego na sporządzenie całej dokumentacji, dlatego każde przygotowanie dokumentów wyceniane jest indywidualnie.

 

Zastanawiasz się? Skorzystaj z darmowej konsultacji!

Koncepcje inteligentnych wsi / smart village

Zapraszam do wspólnego opracowania koncepcji smart wieś
Shopping Cart