Komunikacja na wsi

Jak mówić aby nas słuchano?

W dzisiejszych czasach, skuteczna komunikacja jest kluczowym elementem budowania trwałych relacji społecznych. To szczególnie ważne, gdy pracujemy z mieszkańcami wsi, gdzie więzi społeczne są często głębsze niż w miastach. Jednymi z dość ciekawych, a przede wszystkim skutecznych zasad, które może być przydatne w rozmowach z mieszkańcami wsi, są Maksymy Konwersacyjne Leecha. Reguły te pozwalają nawiązać i pogłębić wzajemny kontakt z rozmówcą. Stosując je, zmniejszamy ryzyko konfliktu, a zyskujemy szansę na dobre porozumienie.

Jak zatem mówić aby Cię słuchano – komunikacja nastawiona na budowanie współpracy:

1. Zasada grzeczności – przestrzegaj zasad kultury

Rozmawiając z mieszkańcami zachowuj się taktownie, zgodnie z zasadami kultury i okazuj uprzejmość. Oczywiście nie zawsze jest to łatwe. Zebrania wiejskie przebiegają w większości w atmosferze zdenerwowania, a w emocjach niejedna osoba zapomina o takcie i uprzejmości. Nie pozwól jednak, aby brak kultury rozmówcy wyprowadził Cię z równowagi, bo wtedy już krok od konfliktu.

2. Zasada spójności – trzymaj się tematu i nawiązuj do wypowiedzi rozmówców

W rozmowach z mieszkańcami wsi, warto dawać im przestrzeń do wyrażania swoich opinii i myśli. Słuchaj uważnie i taktownie przerywaj, umożliwiając im swobodne wypowiedzenie się.

Spotkania z mieszkańcami przeważnie odbywają się w z góry ustalonym temacie. Nie pozwól zatem, aby główny temat zniknął w ilości wątków pobocznych. Do Ciebie należy prowadzenie dyskusji i grzeczne acz zdecydowane (zgodne z powyższą zasadą) kierowanie dyskusją i „powracanie” na właściwe tory. Zawsze możesz zaproponować kolejne spotkanie dla mieszkańców, aby poruszyć inne, ważne dla nich kwestie.

3. Zasada aprobaty – mówi, że należy okazywać rozmówcy szacunek i uznanie

Nawiązując rozmowę z mieszkańcami wsi, pamiętaj o szacunku, uprzednich znajomościach i wspólnych wartościach. To pomoże w nawiązaniu pozytywnego kontaktu. Niedopuszczalne jest obrażanie i poniżanie rozmówcy, nawet wtedy gdy poziom Twoich negatywnych emocji sięgnął zenitu. Lepiej będzie zakończyć rozmowę, niż rozpocząć walkę słowną, która w większości przypadków nie prowadzi do niczego dobrego.

4. Zasada ekonomiki wypowiedzi i ciekawości – mów możliwie krótko i jasno, unikaj powtórzeń, słuchaj uważnie rozmówcy

Wyraź swoje intencje w sposób klarowny. Unikaj niejasności i precyzyjnie wyrażaj swoje cele i intencje podczas rozmów z mieszkańcami wsi. To pomaga uniknąć nieporozumień.

Pamiętaj także o skupieniu i uwadze na słowach rozmówców. Myślę, że byłoby Ci przykro, gdybyś coś opowiadał, a Twój rozmówca zamiast Cię słuchać, wydawałaby się kompletnie znudzony. Słuchaj zatem z zaciekawieniem i unikaj jawnych oznak znudzenia: nie rozglądaj się po pokoju, nie bębnij palcami, nie ziewaj.

5. Zasada kooperacji – buduj pozytywny klimat spotkania, który zachęci do współpracy

Rozmawiaj z mieszkańcami wsi w duchu współpracy i wzajemnego zrozumienia. Szanuj ich wkład i uwzględniaj ich potrzeby. Staja się również wyjaśniać wszelkie wątpliwości.

Wielką umiejętnością jest łagodzenie napięć, wyjaśnianie swoich wypowiedzi i pytanie rozmówcy o zdanie. Takie podejście zachęci do współpracy i zniechęci do walki słownej.

6. Zasada zgodności – wyrażaj zgodę na punkt widzenia rozmówcy, a jeśli nie możesz to uzasadnij dlaczego

Każdy ma prawo do własnego zdania. Aby komunikować się skutecznie z mieszkańcami wsi, należy dać im prawo do własnych opinii.

Zdarzają się dość często wypowiedzi niezgodne i niespójne – miej odwagę się nie zgodzić i uargumentować dlaczego masz inne zdanie. Konstruktywna krytyka i argumenty może nie przekonają rozmówcę w pierwszej chwili , ale na pewno skłonią  do refleksji i zastanowienia się (jak nie jego to innych słuchaczy). Zasada zgodności mówi, że należy okazać, iż jesteśmy przyjaźnie nastawieni do rozmówcy i zależy nam na optymalnym rozwiązaniu.

Obok komunikacji werbalnej, równie ważna jest komunikacja niewerbalna

czyli otwartość na zrozumienie przekazów ukrytych i niewypowiedzianych. W rozmowach z mieszkańcami wsi bądź wyczulony na ukryte znaczenia i emocje. To pomoże zrozumieć głębsze treści rozmów.

Stosowanie Maksym Konwersacyjnych Leecha może znacząco poprawić jakość naszych dyskusji z mieszkańcami wsi. Dzięki temu podejściu możemy tworzyć bardziej efektywne i wartościowe interakcje, które budują pozytywne relacje i wzmacniają społeczność wiejską. Pamiętajmy, że każda rozmowa jest okazją do zrozumienia i wsparcia społeczników, dlatego warto inwestować czas i wysiłek w doskonalenie naszych umiejętności komunikacyjnych.

Shopping Cart