Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia indywidualne i grupowe dla organizacji pozarządowych

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, zdolność do stałego rozwoju osobistego staje się nie tylko pożądaną cechą, ale wręcz kluczowym elementem osiągnięcia sukcesu zarówno w karierze, jak i życiu prywatnym.

Pogłębianie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności to nie tylko trendy, lecz prawdziwa konieczność, pozwalająca na efektywne radzenie sobie z wyzwaniami współczesnego świata.

Szkolenie: Tworzenie Planów i Harmonogramów Działań - Przewodnik od Koncepcji do Realizacji

Nasze szkolenie w zakresie tworzenia planów i harmonogramów działań to podróż przez proces planowania, począwszy od koncepcji aż po skuteczną realizację. Podczas szkolenia omówimy:

 1. Rozumienie celów i priorytetów: Jak identyfikować kluczowe cele i wyznaczać priorytety.
 2. Projektowanie realistycznych harmonogramów: Techniki planowania, zarządzania czasem i zasobami.
 3. Monitorowanie postępu: Skuteczne narzędzia do śledzenia postępów i dostosowywania planów.

W programie praktycznym uczestnicy będą mieli okazję opracować własny plan działania, który będzie stanowił podstawę do osiągnięcia sukcesu w ich projektach zawodowych.

Szkolenie: Celne Cele – Osiągaj Sukces z Koncepcją SMART

Czy czujesz, że potrzebujesz jasnych, konkretnych celów, aby skutecznie kierować swoim życiem osobistym lub biznesowym?

Czy czasami czujesz się zagubiony/a, nie mając sprecyzowanych kierunków działania?

Skorzystaj z szkolenia „Celne Cele – Osiągaj Sukces z Koncepcją SMART”, które opiera się na koncepcji SMART, czyli celów:

 • Specyficznych,
 • Mierzalnych,
 • Osiągalnych,
 • Realistycznych i
 • Terminowych.

Z mojego doświadczenia w pracy z Klientami wynika, że formułowanie celów zgodnie z tymi zasadami jest kluczem do skutecznego zarządzania swoim życiem osobistym lub biznesowym oraz osiągania długofalowych sukcesów.

Podczas szkolenia omówimy: 

 1. Poznanie Koncepcji SMART – definicja i znaczenie celów SMART. Jakie korzyści przynosi ich stosowanie?
 2. Samopoznanie i Określenie Wartości – refleksja nad własnymi wartościami życiowymi i biznesowymi. Jakie cele są zgodne z Twoimi priorytetami?
 3. Formułowanie Celów Specyficznych – Jak precyzyjnie sformułować cel, aby unikać niejednoznaczności?
 4. Cel Mierzalny – Jak Monitorować Postępy? Wybór odpowiednich wskaźników postępu. Narzędzia do monitorowania i pomiaru sukcesu.
 5. Cel Osiągalny i Realistyczny – Jak Nie Zniechęcać się Wielkością Wyzwań? Planowanie krok po kroku. Unikanie nadmiernego ambitnych celów.
 6. Cel Terminowy – Skuteczne Zarządzanie Czasem. Ustalanie realistycznych terminów. Strategie radzenia sobie z opóźnieniami

Poprzez szczegółową analizę celu i poznanie metody SMART będziesz wiedzieć jak planować i osiągać pozytywne zmiany w swoim życiu.

Szkolenie: Skuteczna Komunikacja w Biznesie - Budowanie Mostów, Nie Murów

Szkolenie dotyczące skutecznej komunikacji skoncentrowane jest na rozwijaniu umiejętności interpersonalnych i budowaniu efektywnych relacji zawodowych. Podczas szkolenia omówimy tematykę:

 1. Aktywnego słuchania i empatii: Kluczowe elementy skutecznej komunikacji.
 2. Rozwiązywania konfliktów: Techniki rozwiązywania sporów i budowania porozumienia.
 3. Prezentacji publicznej: Umiejętności mówienia, prezentowania i przekonywania.

Poprzez symulacje, feedback i praktyczne ćwiczenia, uczestnicy zdobędą pewność siebie w komunikacji oraz umiejętność rozmowy z drugą osobą.

Formularz kontaktowy

  Shopping Cart

  Twoje najważniejsze życiowe obszary – czyli o tym jak żyjesz teraz, a jak chciałabyś żyć.

  Jeśli chcesz poznać swoje najważniejsze obszary życia oraz zastanowić się, w jakim stopniu jesteś zadowolony (-a) z ich realizacji, zapraszam Cię do pobrania bezpłatnego e-booka, dzięki któremu rozpoczniesz podróż w głąb własnych wartości i w kierunku celu, zgodnego z Tobą.