Szkolenia

  Szkolenia

  Szkolenia indywidualne i grupowe dla organizacji pozarządowych

  W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, zdolność do stałego rozwoju osobistego staje się nie tylko pożądaną cechą, ale wręcz kluczowym elementem osiągnięcia sukcesu zarówno w karierze, jak i życiu prywatnym.

  Pogłębianie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności to nie tylko trendy, lecz prawdziwa konieczność, pozwalająca na efektywne radzenie sobie z wyzwaniami współczesnego świata.

  Odpowiadając na potrzeby Klientów zapraszam do udziału w szkoleniach:

  Szkolenie: Tworzenie Planów i Harmonogramów Działań - Przewodnik od Koncepcji do Realizacji

  Nasze szkolenie w zakresie tworzenia planów i harmonogramów działań to podróż przez proces planowania, począwszy od koncepcji aż po skuteczną realizację. Podczas szkolenia omówimy:

  1. Rozumienie celów i priorytetów: Jak identyfikować kluczowe cele i wyznaczać priorytety.
  2. Projektowanie realistycznych harmonogramów: Techniki planowania, zarządzania czasem i zasobami.
  3. Monitorowanie postępu: Skuteczne narzędzia do śledzenia postępów i dostosowywania planów.

  W programie praktycznym uczestnicy będą mieli okazję opracować własny plan działania, który będzie stanowił podstawę do osiągnięcia sukcesu w ich projektach zawodowych.

  Szkolenie: Celne Cele – Osiągaj Sukces z Koncepcją SMART

  Czy czujesz, że potrzebujesz jasnych, konkretnych celów, aby skutecznie kierować swoim życiem osobistym lub biznesowym?

  Czy czasami czujesz się zagubiony/a, nie mając sprecyzowanych kierunków działania?

  Skorzystaj z szkolenia „Celne Cele – Osiągaj Sukces z Koncepcją SMART”, które opiera się na koncepcji SMART, czyli celów:

  • Specyficznych,
  • Mierzalnych,
  • Osiągalnych,
  • Realistycznych i
  • Terminowych.

  Z mojego doświadczenia w pracy z Klientami wynika, że formułowanie celów zgodnie z tymi zasadami jest kluczem do skutecznego zarządzania swoim życiem osobistym lub biznesowym oraz osiągania długofalowych sukcesów.

  Podczas szkolenia omówimy: 

  1. Poznanie Koncepcji SMART – definicja i znaczenie celów SMART. Jakie korzyści przynosi ich stosowanie?
  2. Samopoznanie i Określenie Wartości – refleksja nad własnymi wartościami życiowymi i biznesowymi. Jakie cele są zgodne z Twoimi priorytetami?
  3. Formułowanie Celów Specyficznych – Jak precyzyjnie sformułować cel, aby unikać niejednoznaczności?
  4. Cel Mierzalny – Jak Monitorować Postępy? Wybór odpowiednich wskaźników postępu. Narzędzia do monitorowania i pomiaru sukcesu.
  5. Cel Osiągalny i Realistyczny – Jak Nie Zniechęcać się Wielkością Wyzwań? Planowanie krok po kroku. Unikanie nadmiernego ambitnych celów.
  6. Cel Terminowy – Skuteczne Zarządzanie Czasem. Ustalanie realistycznych terminów. Strategie radzenia sobie z opóźnieniami

  Poprzez szczegółową analizę celu i poznanie metody SMART będziesz wiedzieć jak planować i osiągać pozytywne zmiany w swoim życiu.

  Szkolenie: Skuteczna Komunikacja w Biznesie - Budowanie Mostów, Nie Murów

  Szkolenie dotyczące skutecznej komunikacji skoncentrowane jest na rozwijaniu umiejętności interpersonalnych i budowaniu efektywnych relacji zawodowych. Podczas szkolenia omówimy tematykę:

  1. Aktywnego słuchania i empatii: Kluczowe elementy skutecznej komunikacji.
  2. Rozwiązywania konfliktów: Techniki rozwiązywania sporów i budowania porozumienia.
  3. Prezentacji publicznej: Umiejętności mówienia, prezentowania i przekonywania.

  Poprzez symulacje, feedback i praktyczne ćwiczenia, uczestnicy zdobędą pewność siebie w komunikacji oraz umiejętność rozmowy z drugą osobą.

  Formularz kontaktowy

   Shopping Cart